Nasze spektakle

Kulisy mojego teatru szkolnego*

Zemsta
Od roku 2000 pracuję w Szkole Podstawowej nr 74 w Poznaniu. Przedtem pracowałam w dwóch szkołach podstawowych, z których w poprzedniej (SP nr 76) zainicjowałam moje działania teatru szkolnego. Przygotowanie przedstawienia z klasą ósmą na podstawie sztuki A. Fredro „Zemsta” obudziło we mnie uśpioną pasję jaką zawsze był teatr.

Nie chciałam jednak robić teatru dla samego teatru. Zakiełkowała we mnie myśl o konieczności wyjścia poza schemat koła zainteresowań, przedstawień okolicznościowych w stronę wykorzystania sceny dla zastosowań pedagogicznych. Żmudna praca i duma z osiągnięć na scenie promieniowały sukcesami dzieci w szkolnych przedmiotach nauczania i wpływały pozytywnie na ich osobowość. To wtedy postanowiłam połączyć pasję ze swoją misją pedagogiczną. Najlepsze do tego warunki uzyskałam w szkole w której obecnie pracuję.

Zajęcia teatralne, które prowadzę w klasach od I-III są cennym uzupełnieniem programu nauczania zintegrowanego. Udział w tych zajęciach ma przede wszystkim znaczenie motywacyjne, a także sprzyja zaangażowaniu rodziców w proces edukacyjny dzieci.

Ma to tym większe znaczenie, że wpływa na działania teatralne interaktywnie. Rodzice uczą się współdziałać w zespole na rzecz klasy, ale także przyjmują treści prefiguratywne, uczą się od dzieci.

Dzieci, chociaż z początku trochę onieśmielone, lubią prezentować swoje umiejętności przed samymi sobą i widzami. Uczą się wyrażać uczucia, pokazywać przeżycia odtwarzanej postaci, ćwiczą głos, mimikę i ruch. Zajęcia takie kształtują wyobraźnię dziecka, rozwijają jego aktywność twórczą, ale także uczą projektowania charakteryzacji, kostiumu i przygotowywania odpowiednich rekwizytów. Dzięki temu mali artyści otwierają się emocjonalnie. Mają możliwość wyrażania siebie. Uczą się także współpracy w grupie, zaczynają rozumieć jej znaczenie i konieczność liczenia się z innymi ludźmi. Poprzez swój własny wysiłek, poświęcony czas i energię lepiej rozumieją i doceniają swoją pracę. Zajęcia teatralne to nauka współodpowiedzialności oraz okazja bliższego poznania możliwości swoich uczniów.

Stworzyłam program o nazwie „Zróbmy teatr” (2000) i uzyskałam dla niego wsparcie dyrekcji szkoły. Pomysł zrodził się z dążenia do tworzenia klasy otwartej na potrzeby i zainteresowania dzieci i rodziców. Zależało mi na tym, aby wykorzystać potencjał twórczy tkwiący w dzieciach i rozwinąć go poprzez różne formy działań teatralnych. Jednakże nie wszystkie dzieci są urodzonymi aktorami, dlatego moim celem stało się tak pokierować dziećmi, aby móc wyrównać szanse i stworzyć im warunki do rozwinięcia własnego potencjału.

Głównym założeniem mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie stało się dążenie do poznania szeroko rozumianej sztuki teatralnej i prezentacji własnego dorobku dzieci w szkole i poza jej terenem. Różnorodność przedstawień była wynikiem moich pomysłów, według których ułożyłam scenariusze, zgodne z możliwościami dzieci i swoją koncepcją edukacyjną.

Program „Zróbmy teatr” dla uczniów klas I-III, który został zatwierdzony 21 stycznia 2008 roku (Uchwała nr 7/2007/2008) na Radzie Pedagogicznej i wpisany w Szkolny Zestaw Programów, a w następnym roku zgłoszony do konkursu organizowanego przez Miasto Poznań na prowadzenie teatralnych zajęć pozalekcyjnych. Byłam bardzo dumna, gdy się okazało, że konkurs wygrałam. Sukces ten gwarantował mi częściowe finansowanie moich potrzeb związanych z edukacją teatralną.

Tematyka treści zajęć była zgodna z głównym programem nauczania realizowanym przeze mnie na lekcjach.

Projekt „Zróbmy teatr” był rozbudowaniem mojego wcześniejszego programu teatralnego o taniec, muzykę i śpiew. Widząc ogromne zainteresowanie dzieci i rodziców tymi zajęciami postanowiłam częściowo zmienić charakter przedstawień wprowadzając więcej elementów tańca i śpiewu. Dzieci poznawały tańce różnych narodowości jak Grecji, Bawarii, Irlandii, Francji, Polski., Indian. W trakcie zajęć uczyły się piosenek w języku francuskim, angielskim, hiszpańskim, czeskim.

Tytuły przedstawień
Jestem Pierwszakiem – przedstawienie słowno-muzyczne z okazji pasowania na Pierwszoklasistę 2000
Szła kolęda 2000
Porady dobrej wróżki 2001
Przedstawienia słowno- muzyczne z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2001-2013
Dziadek do orzechów 2001
Kopciuszek 2003
Kolęda domowa przedstawienie słowno-muzyczne 2004
Mały Książę 2005
Dziewczynka z zapałkami 2006
Baśń o siedmiu koźlątkach 2006
Film na podstawie legendy O Lechu, Czechu i RusiePasowanie na Pierwszoklasistę przedstawienie słowno-muzyczne 2007
Szedł Mikołaj przedstawienie słowno-muzyczne 2007
Baśnie, klechty i mity – Dziecięcy raj 2008
Przygotowanie przedstawienia słowno-muzycznego na podsumowanie projektu „Od grosika do złotówki” 2008
Śpiąca królewna 2009
Muzyka i tańce różnych narodów 2009
Opowieść wigilijna 2009
Bo my chcemy uczyć się muzyki (przedstawienie muzyczno-taneczne) 2010
Przedstawienie z okazji 50 lecia szkoły 2010
Zemsta na podstawie A. Fredro 2011
Teledyski 4 pory roku 2011
Teledyski Mój pamiętnik. Teatr, W szkole, w klasie, W zielonym gaiku, Mamo, mamo, Kikedibom,Bo my chcemy uczyć się muzyki 2012
Wspólne kolędowanie 2012
Film pt: Sześciolatek w szkole 2012
Filmowa kronika z życia grupy teatralnej 2012-2013
Jaś i Małgosia 2013
Przedstawienia słowno-muzyczne z okazji zakończenia roku szkolnego 2001-2014
Biały wróbelek 2014
Dziewczynka z zapałkami 2014

* tekst jest fragmentem mojej pracy dyplomowej z PWST we Wrocławiu (dyplom 2014)

Zobacz film z przygotowania lalek do spektaklu “Biały wróbelek”: